БългарскиБългарскиEnglishEnglish
Сливен 8800, ул. "Самуиловско шосе" 22, тел./факс +359 (44) 662157

Хидромонтаж - Л ООД

Производство на стоманени конструкции, правошевни тръби и фасонни части от ∅ 530 до ∅ 2520 с или без антикорозионна изолация.

Извършване на монтажни работи, в това число:

      машинен монтаж на пречиствателни станции, помпени станции и язовирни съоръжения
      изграждане на комплексни напоителни, промишлени и питейни водоснабдявания

Други допълнителни дейности, свързани с извършването на услуги на фирми и граждани

Фирма: “ХИДРОМОНТАЖ-Л” ООД

Управител: Стоян Ламбов Петров

Производствена база: ул.”Самуиловско шосе “22
8800 Сливен, ПК 144

тел/факс: +359 (44) 66 21 57 - Управител
+359 (44) 66 29 14, +359 (44) 62 27 76, +359 (44)66 29 59

e-mail: hidro@dir.bg

http://hidro.domino.bg