БългарскиБългарскиEnglishEnglish
Сливен 8800, ул. "Самуиловско шосе" 22, тел./факс +359 (44) 662157

Хидромонтаж - Л - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

“Хидромонтаж – Л” ООД е регистрирано на 16.08.1996 г. с решение на Сливенски окръжен съд. Дружеството е със 100% частен капитал.

Дейността на компанията се развива в три основни направления:
Изпълнени обекти:
Към настоящия момент: